Styrelse och Byamän

Styrelse

Ordförande
Östen Sjösten  072 158 21 23

Vice ordförande
Mats Skansfors

Sekreterare
Roland Svensson

Kassör
Sven Tyrberg 0455-441 71,  070 55 77 300 (mobil), sven.tyrberg@telia.com

Ledamöter
Berit Svensson
Perolof Avre
Ulf Svensson

Ersättare
Mona Svantesson
Bo Anders Andersson
Patrik Andersson
Lennart Vilhelmsson

Fastighetskommité
Mats Skansfors (ordf.) 0455-442 06
Lars Larsson (sekr.) 0455-442 48
Sven Svensson (kassör) 0455-441 29, 073 44 27 834 (mobil)
Claes Nilander
Bo Anders Andersson

Revisorer
Arne Strandh 0455-416 94
Per Söderbäck

Revisors-suppleanter:
Karl-Axel Åkesson

Tidningens redaktion
Roland Svensson, Eva Mårtensson Kangeman, Ulla Åberg, Mona Svantesson

Kontakta någon i redaktionen, i styrelsen eller närmaste byaman om du vill ha en annons införd!
Medlemmars små-annonser av privat natur är GRATIS!
Frivilliga bidrag och artiklar till tidningen mottages tacksamt!

Byamän

Östernäs
Bengt Svensson 0455-440 57
Torp
Åke Johansson 0455-441 46
Västernäs
Rolf Olsson 0455-441 33
Karl-Axel Åkesson
Östra Möcklö
Perolof Avre 0455-480 35

Utgivare av medlemstidningen: Senoren Möcklö Samhällsförening
Bankgiro: 5602-5158