Styrelse och Byamän

Styrelse

Ordförande
Östen Sjösten  0455-413 62

Sekreterare
Roland Svensson

Kassör
Sven Tyrberg 0455-441 71,  070 55 77 300 (mobil), sven.tyrberg@telia.com

Ledamöter

Berit Svensson
Perolof Avre
Ulf Svensson
Mats Skansfors

Ersättare

Mona Svantesson
Bo Andersson
Patrik Andersson

Fastighetskommité

Mats Skansfors (ordf.) 0455-442 06
Lars Larsson (sekr.) 0455-442 48
Sven Svensson (kassör) 0455-441 29, 073 44 27 834 (mobil)
Claes Nilander
Bo Anders Andersson

Revisorer

Arne Strandh 0455-416 94
Per Hanell 0455-440 77

Revisors-suppleanter:

Bernt Ström, Möcklö
[vakant]

Redaktion

Tidningen
c/o  Mona Svantesson, Möcklö, 373 02 Ramdala, mobil 073 37 00 246

Mona Svantesson, Roland Svensson, Ragnhild Söderqvist, Ulla Åberg

Kontakta någon i redaktionen, i styrelsen eller närmaste byaman om du vill ha en annons införd!
Medlemmars små-annonser av privat natur är GRATIS!
Frivilliga bidrag och artiklar till tidningen mottages tacksamt!

 

Byamän

Östernäs
Bengt Svensson 0455-440 57
Torp
Åke Johansson 0455-441 46
Västernäs
Rolf Olsson 0455-441 33
Karl-Axel Åkesson
Östra Möcklö
Perolof Avre 0455-480 35
Västra Möcklö
Bernt Ström

Utgivare av medlemstidningen: Senoren Möcklö Samhällsförening
Bankgiro: 5602-5158