Möcklö

Liksom på ön utanför finns det spår och lämningar av folk och bosättningar på halvön Möcklö sedan forntiden. Den kända författarinnan Katarina Mazetti har skrivit en hel saga om Möckelön i boken Blandat blod, där du som lokalbefolkning nickar igenkännande inför många landmärken och fornfynd.

I skifteshandlingarna från slutet av 1700-talet finns två byar på Möcklö: Västra och Östra byn. Dessutom urskiljs utmarkerna Långanäs och I(d)holm i skifteshandlingarna. Byfördelningen är i stort sett densamma idag, även om dagens kartor har med namn som Karlsberg och Solåkra, som ”bara” är namn på två hus på Möcklö. På halvöns södra del finns ett sommarstugeområde också, som är en by i sig.

Möcklö har som namnet antyder varit en ö förr i tiden. Det är oklart när vadstället du idag ser spår av innan macken och Möcklö-skylten växte igen och förband ön med Säbys fastland. På kartan här intill från Krigsarkivets samlingar från 1670 är Möcklö fortfarande en ö, men hur bra kartan stämmer vet man ju inte. På 1930-talet dikades viken Gölen ut och ett pumphus sattes i bruk för att torrlägga strandsträckan mot Säby och Lillö, vilket ytterligare förstärkt halvöns landkontakt.

På östra sidan finns två bad- och båtplatser nere vid sjön i söder. Den ena vid den gamla Ångbåtsbryggan och den andra vid det som kallas Hästanabba.