Bli medlem

Vem kan bli medlem?

  • Boende på Senoren eller Möcklö, fast eller sommarboende spelar inte någon roll.
  • Boende i övriga närområdet, eller faktiskt var som helst i hela världen.

Det är trevligt om du har ett intresse av bygde- och samhällsfrågor eller historiska inriktningar. Vi försöker vända oss till en bred publik.

200 kronor till bg 5602-5158

Rent praktiskt fungerar det så att man betalar in medlemsavgiften till kassören via bankgiro 5602-5158. Glöm inte ange namn och postadress, samt gärna en epostadress också. Då kan man lämna besked om att betalningen har gått fram enkelt. Förvånansvärt många glömmer att skriva in sitt namn och kanske blir utan medlemsblad på grund av detta.

Inbetalningsblanketter finns på ett flertal platser. Vid Skolan i Östernäs och på Möcklö, där vi har anslagstavlor med glasdörr. Du kan även hitta dessa hos ICA Nära Senoren. Det går att bra att använda bankgirot utan också, men det finns en del information som följer med själva talongen.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor per hushåll.

Förmåner

Medlemsbladet som kommer ut en gång om året ingår i din medlemsavgift. Eftersom denna är relativt dyr att producera, så uppmanas alla medlemmar att bidra lite extra i samband med inbetalningen av medlemsavgiften.

Föreningen rekommenderar för närvarande 50 kronor.

Ändra uppgifter i SMS medlemsregister

Om du sedan tidigare är medlem och har anledning att ändra uppgifterna, ska detta skickas till kassören, som också fungerar som ansvarig för medlemsregistret.

Vill du veta vilka uppgifter vi har sparade om dig så berättar Medlemsansvarig detta vid uppmaning, dock ej på telefon (av sekretesskäl).