24 C
Karlskrona
torsdag, juni 20, 2019

Senoren-Möcklö Samhällsförening


Vi tillvaratar medlemmarnas intresse genom att bl.a:

  • Tillhandahålla en samlingslokal för olika ändamål
  • Anordna Senorendagen och årlig julfest
  • Vara remissinstans i olika frågor
  • Driva lokala frågor mot olika officiella instanser

Medlemsavgift: 200 kr
Bankgiro: 5602-5158

Som medlem i SMS har du rätt att få vår tidning utan extra kostnad. Du har även möjlighet att använda vår lokal.