10 C
Karlskrona
tisdag 23 oktober 2018

Vi tillvaratar medlemmarnas intresse genom att bl.a:
* Tillhandahålla en samlingslokal för olika ändamål.
* Anordna Senorendagen och årlig julfest
* Vara remissinstans i olika frågor.
* Driva lokala frågor mot olika officiella instanser.

Som medlem i SMS har du rätt att få vår tidning utan extra kostnad. Du har även möjlighet att använda vår lokal.

Samhällsföreningen är bildad för att bevara medlemmarnas lokala intressen och historia och fungera som en oberoende samlingspunkt för de två ”öarnas” innevånare.

Medlemsavgift: 200 kr
Bankgiro: 5602-5158

Föreningsadress:
Senoren-Möcklö Samhällsförening
c/o Östen Sjösten
Solåkravägen 11
373 54 SENOREN

Medlemsförmåner

Samhällsföreningen har förhandlat fram medlemsförmåner med några lokala aktörer.

Samhällsföreningen har tecknat ett elavtal med Rödeby Energi. Detta innebär att samtliga medlemmar i föreningen kan teckna sig för att få elen levererad av Rödeby Energi. I grunden handlar det om ett 3-årsavtal (gäller fram till 30/9 2019). Överenskommet elpris är 30,9 öre per kwh. Till detta tillkommer elskatt plus nätavtal. Enligt överenskommelsen ska det även fortsättningsvis gå att gå in i avtalet som medlem genom att ta kontakt med Rödeby Energi. Detta kommer dock att förhandlas om för samtliga vid dess utgång under 2019.

Föreningen har kommit överens med XL Bygg i Jämjö om ett rabattsystem för medlemmar vid inköp av varor där. Rabatten blir olika på olika typer av varor och varierar mellan 0 och 20 %. Exempelvis är rabatten på oljefärger 10 & medan isolering kan ge rabatt på 20 %. För att erhålla rabatten ska man kunna visa att man har betalat medlemsavgiften till föreningen. Det behövs första gången därefter finns det i kassasystemet på Jämjö.

Dina Försäkringar erbjuder 10 % på boendeförsäkringen, förutsatt att man har ytterligare minst en typ av försäkring hos bolaget. Har man flera än en fastighet med försäkring så får man samma rabatt även på denna/dessa.

SMS på Facebook